Věda má budoucnost

Studenti naší školy se zúčastnili projektu Věda má budoucnost.
V jeho rámci si prohlédli firmu Bayer, učili se psát CV a vyzkoušeli si pracovní pohovor. Na závěrečné konferenci vystoupili s celoškolním projektem "Učíme mladé ekology" a umístili se na krásném 3. místě.

Gratulujeme:-)


Naše lípa

16. 6. 2016 studenti K2.A navštívili s prof. Novotnou naši lípu. Počasí jim na delší focení moc nepřálo.
Ticho léčí:-)

1. 6. 2016 navštívili studenti F2. s prof. Novotnou Národní zemědělské muzeum. Zaujala je především nově otevřená Laboratoř ticha.


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Kladno