Světový den vody

Světový den vody se koná každoročně dne 22. března.
Mottem Světového dne vody 2017 je „Waste Water" (Odpadní voda).
Členové ekotýmu se podíleli na přípravě pestrého programu pro zahraniční studenty.


Studenti připravovali roztoky, směsi s vodou, měřili pH různých vod (pitná, demineralizovaná, dešťová, minerální ...). Stanovovali obsah chloridů ve vodě a vyzkoušeli si čištění vody. Navštívili ČOV Praha.
Společně pak vytvořili postery na téma SDV.Menu pro změnu

Dalším tématem pro zahraniční studenty bylo naše Menu pro změnu. Měřili pH různých nápojů, napsali nám recept na zdravé jídlo a společně pak tvořili postery na dané téma.

Menu pro změnu

Změňme svět...
třikrát denně

Pěstujte si vlastní jídlo:-) My zkoušíme bylinky a rajčata.Ústřední čistírna odpadních vod

22. března 2017 se studenti F2. seznámili s provozem v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. Posláním závodu je čištění odpadních vod, které vznikají na území hlavního města Prahy.


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Chodov