Hmyzí hotel

Rozšiřujeme síť "hmyzích hotelů":-)

Co to je hmyzí hotel?
Jedná se o konstrukci většinou ze dřeva, vyplněnou různými druhy přírodních materiálů.


Ekoškola v přírodě

11. 10. 2017 si studenti procvičili znalosti ze zdravovědy a ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Plnili ještě další úkoly (např. sběr přírodnin pro náš hmyzí hotel), které pro ně připravil ekotým.


Podporujeme zdravý životní styl


CITY CROSS RUN PRAGUE 2017

15. 10. 2017 jsme opět pomáhali jako dobrovolníci na občerstvovacích stanicích.