Sbíráme tenkostěnný hliník

Hliník je na tom v oblasti recyklace ještě lépe než železo.
Pro výrobu nového hliníku je třeba vytříděný kov prakticky jen přetavit.


Hmyzí hotel

Pokračujeme ve stavbě našich hotelů a snažíme se spolupracovat se základními školami:-)


ZŠ Jižní


Jídlo a svět

U příležitosti Dne otevřených dveří jsme prezentovali naše nové téma "Jídlo a svět". Členové ekotýmu připravili informační panely, ochutnávku domácích i zahraničních jídel.

Brazílie - kukuřičný koláč


Mezinárodní nekuřácký den

Ekotým připravil krátký dotazník pro návštěvníky Dne otevřených dveří. Dotazník vyplnilo 97 návštěvníků.
Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Mládí