Schůzka ekotýmu

Ekotým se sešel na své pravidelné schůzce. Naplánoval akce na následující období - zapojení do projektu "Jídlo a svět", akce pro budoucí 1. ročníky a příprava projektu "Máme rádi zvířata".


Hmyzí hotely

Síť hmyzích hotelů se stále rozšiřuje:-)

ZŠ Jižní

ZŠ Bítovská


Ekologie ve výuce

Studenti K4.B s prof. Vrzáčkovou provedli průzkum minerálních vod, sledovali jejich cenu, obsah minerálů, chuť a porovnávali je s kohoutkovou vodou.

Studenti K4.B s prof. Vrzáčkovou mapovali umístění kontejnerů na tříděný odpad v místě svého bydliště.
Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Bítovská