Světový den vody

Světový den vody se koná každoročně dne 22. března.
Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water".
Členové ekotýmu upozornili studenty na tento den prostřednictvím informačního panelu.
Schůzka ekotýmu

Ekotým se sešel na své pravidelné schůzce a připravoval ekoakci pro žáky základní školy.
Ekologie ve výuce

Studenti F3. s prof. Hyklovou připravili informační postery.


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Mendelova