EKOLOGIE V OBJEKTIVU

21. září 2007 studenti Z3. navštívili výstavu fotografií s tématem „Energie pro budoucnost“. Cílem projektu bylo prostřednictvím unikátních snímků alarmovat zodpovědnost spotřebitelů a ukázat vliv nadměrné spotřeby energie na přírodu, život a změny klimatu.


Clean Up the World - Ukliďme svět!

Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci jednotlivci a skupinky dobrovolníků na celém světě pořádají akce zaměřené na úklid, zlepšení a ochranu životního prostředí.
Ve spolupráci s Ing. Čermákovou z Magistrátu hl. m. Prahy a zaměstnanci firmy Vojanovy sady spol. s r.o. jsme vyrazili 19. září 2007 uklidit Střelecký ostrov. Počasí nám přálo, práce nás bavila a dobrý skutek nás zahřál u srdce:-) Akce se zúčastnili studenti L4.
Škola plná draků

V rámci programu "Prostředí školy" připravili studenti L2. v předmětu průmyslové výtvarnictví několik draků a vyzdobili nám schodiště. Dík patří akademické malířce Marii Burešové.Ekologicky šetrné čisticí prostředky

V laboratorních cvičení jsme začali používat ekologicky šetrné čisticí prostředky firmy Zenit, spol. s r. o. Čáslav.


Lena natur
Real creme


Mattoni Grand Prix


8. září 2007 při plnění programu "Zdravý životní styl" pomáhalo 15 studentů (F2. a Z3.) na Mattoni Grand Prix s občerstvením.


Třídíme odpad ještě dokonaleji

Od 3. září 2007 jsou ve všech učebnách nové kontejnery na papír a plasty. Do modrého kontejneru patří nezmačkaný a neznečištěný papír, do žlutého sešlapané PET lahve.

Dále přibyly dva velké kontejnery na papír a plasty na chodbě v přízemí, ale naopak z ostatních chodeb zmizely nevzhledné krabice na papír. Je tedy potřeba na papírový odpad využít nádob v učebnách a v přízemí.