Mezinárodní den zvířat

Mezinárodní den zvířat se každoročně slaví 4. října. Minimálně v tento den bychom se měli zamyslet nad tím, zda se ke zvířatům chováme ohleduplně, dáváme jim vhodnou stravu a věnujeme jim dostatek času a kvalitní péče.

Při této příležitosti se studenti pochlubili svými zvířecími mazlíčky.


Ekoškola v přírodě

11. 10. 2018 si studenti procvičili znalosti ze zdravovědy a ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Plnili ještě další úkoly (např. třídění odpadu a sběr přírodnin podle abecedy), které pro ně připravil ekotým.