Ochrana člověka za mimořádných situací

23. října 2007 proběhlo celoškolní praktické cvičení v Krčském lese. Studenti během cesty lesem plnili různé branné úkoly a testy z obecných znalostí, zdravovědy a ekologie.Oslava Dne stromů

1. Ekohra na Střeleckém ostrově

20. říjen je Dnem stromů v ČR i v několika ostatních státech střední Evropy. Studenti L4. v doprovodu zkušeného ekopedagoga:-) si tento den připomněli ekohrou Stavba stromu na Střeleckém ostrově. Strom jsme postavili z 22 studentů, kteří představovali kmen, kořeny, dřevo, lýko a kůru. Simulaci napadení stromu lýkožroutem jsme raději vynechali, aby nedošlo ke zranění:-)

máme silné a zdravé jádro stromu máme pevné kořeny máme dřevo máme lýko máme kůru vyhlížíme lýkožrouta


2. U naší lípy

Studenti Z3. navštívili naší lípu na Petříně. 27. října uplyne 6 měsíců od jejího slavnostního vysazení. Lípa zdárně roste a na obvodu kmene "přibrala" 0,5 cm!


Světový den výživy

Dne 16. října 1945 byla založena FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství). Světový den výživy se slaví od roku 1981 na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství z roku 1979. Tento den je tak vnímán proto, že naše civilizace je založena na zemědělství.
Nad touto problematikou se zamýšleli studenti při výuce němčiny.


Čistírna odpadních vod

16. října 2007 jsme navštívili (F3.) Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze Bubenči. V této čistírně se čistí 95% odpadních vod z Prahy. Studenti viděli mechanický i biologický stupeň čištění. Zjistili, že přeměna odpadní vody na vodu tak čistou, aby se mohla vypustit do řeky, stojí spoustu peněz a energie. V česlovně, kde se odstraňují pevné větší odpadky, padaly slabší nátury smrady:-), zbytek prohlídky byl přívětivější. Celou dobu nás provázeli rackové, na další zvířátka jsme naštěstí nenarazili:-) Moc děkujeme technologovi, který nám vše dopodrobna vysvětlil!Světový den zvířat

4. říjen 2007

U nás se začal tento významný den slavit až v roce 1994. U příležitosti tohoto dne ekotým navštívil ZOO Praha, především naši KOMBU UŠATOU!

Projekt

"Ekologicky šetrný výrobek"
Úkolem tohoto projektu je vytvoření mapy obchodů v našem okolí, ve kterých je možné zakoupit některé ekologicky šetrné výrobky.