Ekoškola v přírodě

10. 10. 2019 si studenti procvičili znalosti ze zdravovědy a ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Plnili ještě další úkol, který pro ně připravil ekotým - vytvoření portrétu třídního učitele z přírodnin.


Den stromů

9. a 14. 10. 2019 se studenti K3.A a K3.B vypravili na kontrolu stavu našich stromů.

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. U nás připadá Den stromů na 20. října.

Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromu, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být příhodné. (viz Wikipedie)
Informovanost

O realizaci projektu ve škole jsou pravidelně informováni všichni studenti a zaměstnanci školy.

Základní informace o projektu jsou vyvěšené na nástěnkách.
Školní studijní zájezd

18. - 20.10. studenti navštívili Vídeň. Kromě památek sledovali, jak ve Vídni třídí odpad.

.B