Výukový program se zapálenými ekology

26. listopadu se konal poslední výukový program s "ekology" ze ZŠ Generála Janouška z Prahy 9. Ekologickou tématiku mají v malíku díky své třídní učitelce Mgr. Evě Jiříkové.


Výukový program se "Smetankou"

19. listopadu 2007 se uskutečnil další výukový program. Navštívili nás žáci ze školního ekotýmu ZŠ Na Smetance a zaslouží si velkou pochvalu. Byli báječní, vzorně se chovali a se zaujetím si vyzkoušeli připravené pokusy a úkoly.
Těšíme se na další spolupráci:-))Prezentovali jsme Ekoškolu

14.11.2007 členové ekotýmu seznámili ostatní studenty školy s probíhajícími akcemi projektu Ekoškola. Prezentace se uskutečnila na Studentské odborné konferenci v posluchárně Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Praha 6.Plynárenské muzeum

14.11.2007 navštívila třída L1. Plynárenské muzeum. Studenti se seznámili s počátky a vývojem plynárenství, prohlédli si modely výrobních zařízení a plynojemů, staré plynoměry, sbírku plynových spotřebičů a další zajímavosti.Chemický kroužek s ekotématikou

12. listopadu jsme připravili pro žáky základních škol chemický kroužek s ekologickou tématikou. Žáci si vyzkoušeli třídění plastů podle hustoty, vliv solení silnic na rostliny, zabývali se rozborem půdy a rostlinného popela, vyzkoušeli si jak vznikají kyselé deště a seznámili se s ekoznačením výrobků.Výukový program se líbil

12. listopadu nás navštívili studenti Gymnázia Jana Palacha, ve zdraví přežili pobyt v naší laboratoři a pod vedením našich studentů - členů ekotýmu - si vyzkoušeli připravené pokusy.Projektový týden s tématikou "Energie"

5.11. - 9.11.2007

V tomto týdnu ožila škola "energií". Podařilo se nám zařadit téma energie do několika předmětů.

Děkujeme prof.: Lindě Huzlíkové, Evě Malé, Pavlovi Markovi, Radaně Vojtíškové, Zuzaně Juškové, Monice Wagnerové, Janě Koptišové, Zitě Valentové, Magdě Mlynářové, Ivě Chalupové, Dagmar Kohoutové, Aleně Kozlové, Dagmar Šanderové.

A naše nejlepší energetické kousky?


Cukrovar

8.11.2007 navštívili studenti 4. ročníků cukrovar v Dobrovicích. Viděli celou technologii získávání cukru z cukrové řepy. Ochutnali cukernou šťávu a nahlédli do zrničů i na velín.
Velice zajímavé bylo povídání o zpracování melasy na líh. Tento biolíh by se měl od 1.1.2008 podle zákona o ovzduší přimíchávat do benzínu.Výukový program pro základní školy

5.11.2007 Připravujeme výukový program "Chemie na každý den" pro ekotýmy základních škol a užíváme si to.Studentská odborná konference

Studentská odborná konference studentů Masarykovy střední školy chemické se koná dne 14.11.2007 v posluchárně Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Praha 6 – Petřiny, Heyrovského náměstí 2. Kromě soutěžních prací bude představen i projekt EKOŠKOLA. Prezentaci připravují členové ekotýmu.Čistírna odpadních vod

1. listopadu 2007 navštívila třída Z3. Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze Bubenči.
Studenti viděli mechanický i biologický stupeň čištění. Čistírna biologicky odstraňuje uhlíkové znečištění a částečně nitrifikuje amoniakální dusík. Fosfor je možno z vody odstraňovat srážením železitými solemi.