Informujeme

Na nástěnkách pravidelně informujeme o projektu.
Biodiverzita

Ekotým se zaměřil na další téma "biodiverzita a agrobiodiverzita".