Extrudér

Při zkoušení 3D tisku je poměrně značné množství odpadu. Proto jsme zakoupili extrudér na přepracování zbytků a zmetků zpět na filament. Dále chceme zpracovávat i PET a PE a PP napřed ve střižném mlýnu, materiál rozsítovat na správnou velikost částic a použít k vytvoření filamentu do 3D tiskárny. Finančně nás podporuje Nadace Orlen Unipetrol.
Ekologie ve výuce

Prof. Hyklová se svými studenty K3. zařadila do výuky ekotémata např.: ochrana a čistota životního prostředí, příprava pitné vody, geotermální elektrárna. Studenti si připravili prezentace a podívali se na dokument "Palmový olej".Prof. Hofmanová se studenty F3. probírala téma voda, půda, odpady. Studenti připravili pro spolužáky prezentace.