Schůzka ekotýmu

26. 9. 2022 se ekotým po prázdninách sešel na své pravidelné schůzce. Novou vedoucí ekotýmu se stala Natálie . Členové ekotýmu si rozdělili naplánované akce - pokračování v projektu pěstování rostlin, sbírání hliníku, prezentaci ekoškoly na DOD, doplnění ekotýmu studenty z 1. ročníků.


Ekoškola v přírodě

29. 9. 2022 si studenti procvičili znalosti ze zdravovědy a ochrany obyvatel za mimořádných událostí. Plnili ještě další úkoly (např. sběr přírodnin, skládání rýmovaček na téma Podzimní čas), které pro ně připravil ekotým.

Nastal podzimní den
"Hola, děti jde se ven"
Pár teplých dnů před zimou
Nás tento rok opět neminou

Zábava je pouštět draky
Pro děti, a starce taky

Lidé vracejíc se domů
Ze všech statných stromů
Ještě listí posbírají
Ať vzpomínky navždy mají
Prezentovali jsme Ekoškolu

Další den otevřených dveří 8. 12. 2022 - děvčata z ekotýmu nabídla návštěvníkům ekopohoštění.


Prezentovali jsme Ekoškolu

U příležitosti Dne otevřených dveří 2. 11. 2022 jsme návštěvníky seznámili
s našimi probíhajícími projekty např. pěstování rostlin za různých podmínek.


Ekologie ve výuce

V chemických rozborech kontrolujeme kvalitu vody.

Sledujeme přítomnost dochucovadel
v polévkách, např. kyseliny glutamové.


Stanovujeme množství dusičnanů v pivu.