Světový den vody 2023

U příležitosti Světového dne vody vyhlásil ekotým tipovací soutěž o ceny.
Účastníci soutěže měli za úkol odhadnout jaké pH má dešťová voda v Praze, voda ve Vltavě, pitná pražská voda a voda destilovaná.

Studenti se "vodou" zabývali v různých předmětech. Měřili spotřebu vody za jedno laboratorní cvičení, procvičili si slovní zásobu, sledovali cestu podzemní vody, připravili referát o vodních rostlinách a anketu o spotřebě vody.
V hodině angličtiny pracovali s videem a pracovním listem na téma pitná voda.