My a doprava

V lednu proběhl ve škole průzkum s tématikou doprava.

1. otázka - kolik minut denně strávíte cestou z domova do školy
2. otázka - jaké dopravní prostředky většinou využíváte
3. otázka - jaké dopravní prostředky záměrně nevyužíváte
4. otázka - pošlete náměty jak zvýšit využívání MHD

Odpovědi studentů zpracovala O. Agafonová A4., odpovědi učitelů zpracoval Vítek Svoboda L2.


Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

7. února 2008 navštívili studenti Z3. informační středisko SÚRAO v Praze 1 se stálou expozicí k problematice radioaktivních odpadů. Studenti se seznámili s ukázkami a informacemi z oblastí, kde radioaktivní odpad vzniká, zhlédli tématický film a několik zajímavých modelů, např. pohyblivý model hlubinného úložiště se skutečnou kazetou pro jaderné palivo (měřítko 1:1).

Posláním Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů (RAO) v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.


Projekt "Energie"

Ušetříme plyn a čas?

V rámci laboratorních cvičení jsme zjišťovali optimální umístění keramické síťky nad kahanem, abychom co nejrychleji uvedli do varu 1000 ml vody v kádince. Měřili jsme potřebný čas a množství spotřebovaného plynu. Z naměřených hodnot jsme vypočítali spotřeby plynu pro všechny případy za předpokladu, že v laboratorním cvičení tuto úlohu provádí 30 studentů. Sledovali jsme i možnou úsporu času jednotlivého studenta.
Tabulka naměřených hodnot