Divoká příroda

Nejlepší fotografie divoké přírody si 29. 5. 2008 prohlédli studenti F2. s prof. Chalupovou v pražském Karolinu.
Poprvé ve více než čtyřicetileté historii prestižní soutěže Wildlife Photographer of the Year se u nás představila přehlídka nejlepších fotografií přírody.24. květen je Evropským dnem národních parků

Studenti 2. ročníků se seznámili s článkem z časopisu Bridge 9-10/08 The Lake District a besedovali s prof. Evou Malou o tomto britském Národním parku.


Opouštějí nás:-((

Již 20 měsíců jsme zapojeni do projektu Ekoškola. Mezi naše nejaktivnější ekology patřili studenti L4. Děkujeme za pomoc při mnoha akcích a přejeme hodně ekologických úspěchů v dalším životě.


Poděkování patří také členům našeho ekotýmu ze tříd A4., F4. a T4., kteří se podíleli na organizování ekoškolních akcí.
Nezapomeňte na svou Ekoškolu:-))

Ekotechnické muzeum

Ekotechnické muzeum si prohlédli 19. 5. 2008 studenti F3. s prof. Mucalou.

Ekotechnické museum je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod v Praze 6, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.


Ekologická vycházka

Ekovycházky do Prokopského údolí se zúčastnili 15. 5. 2008 studenti Z3. s prof. Mucalou.


Jak se daří našemu dubu?

Zkontrolovat "zdravotní stav" našeho dubu se vypravili studenti F4. s Ing. Valentovou.
Petr ví, jak je důležité dodržovat pitný režim:-))


Podporujeme zdravý životní styl - Volkswagen Maraton Praha

Volkswagen Maraton Praha se řadí mezi 10 nejlepších maratonů světa.
11. 5. 2008 podávali na trati a v cíli občerstvení studenti naší školy. Akce se zúčastnilo celkem 39 studentů. Organizačně zajistila Ing. Valentová.Skládka Ďáblice

7. 5. 2008 navštívili studenti Z3. s Ing. Kohoutovou skládku v Ďáblicích. Nejprve si pomocí kamer prohlédli celou skládku.

Následně si studenti prohlédli provozovanou skládku a viděli, jak se přiváží odpad, vyklápí z aut a zhutňuje pomocí těžkých vozidel s ozubenými koly (jsou až čtyři za sebou).

Zajímavosti:
Je tady menší dotřiďovací linka na papír,
sídlí zde firma, která vykupuje vzniklý bioplyn,
denně se přiváží cca 150 t odpadu, během povodní 2002 až 400 t denně,
firma je povinna se ještě 30 let po uzavření skládky o zrekultivovanou skládku starat (sekat ji atd.).


Recyklace

V laboratorních cvičeních v prvním ročníku studenti provádí úlohu získání mědi z modré skalice cementací. Snažili jsme se najít vhodnou metodu recyklace této odpadní mědi. Zoxidovali jsme ji peroxidem vodíku v přítomnosti kyseliny sírové a rušenou krystalizací získali opět modrou skalici. Je to krásná ukázka bezodpadové technologie:-)