Pochválili jsme se:-))

Nejaktivnější ekostudenti obdrželi pochvalu a sladkou odměnu za svou celoroční práci.


Ekologická vycházka

Ekovycházky do Prokopského údolí se zúčastnili 23. 6. 2008 studenti C1A. s prof. Mucalou.


Poslední výukový program

10. června 2008 se našeho ekoprogramu zúčastnili žáci ze ZŠ Kořenského. Pracovali s velkým zájmem a jsou to nejlepší modeláři na světě:-))Výukový program

9. června 2008 jsme připravili další výukový program. Navštívili nás žáci ze ZŠ Chmelnice, vzorně se chovali a se zaujetím si vyzkoušeli připravené pokusy a úkoly.Světový den životního prostředí

5. červen byl ustanoven Valným shromážděním OSN v roce 1972 Světovým dnem životního prostředí.


Životní prostředí není pro naši školu prázdným pojmem. Vysadili jsme dva stromy,pomáháme s úklidem Střeleckého ostrova a Krčského lesa,adoptovali jsme v ZOO Praha kombu ušatou a klokana parmu,navštěvujeme Botanickou zahradu,pořádáme ekologické vycházky,používáme ekologicky šetrné čisticí prostředky,důsledně třídíme odpada sledujeme i jeho další využití a likvidaci při exkurzích.
5. 6. 2008 jsme si tento den připomněli soutěží

"Zelený den v Křemencárně"


Větrná elektrárna Pchery

2. 6. 2008 navštívila třída Z3. s prof. Valentovou a Kohoutovou větrnou elektrárnu v obci Pchery.
Projekt větrné elektrárny Pchery je se svými 3 MW jednotkového instalovaného výkonu největší doposud instalovanou větrnou elektrárnou v České republice.