Prezentace ekoškoly

5. listopadu 2008 se uskuteční Den otevřených dveří a při této příležitosti chceme prezentovat veřejnosti naše ekoškolní úspěchy.


Maloodpadová biotechnologie výroby piva

15. října 2008 navštívili studenti Z4. s prof. Valentovou pivovar Staropramen, studenti F4. s prof. Kohoutovou si prohlédli 3. 10. pivovar U Fleků.Exkurze na skládku

6. a 15. října 2008 se studenti F4. a L4. s prof. Malou seznámili s provozem na skládce v Ďáblicích. Skládka byla vybudována a dána do provozu v roce 1993. Byla postavena v souladu s rakouskými normami a splňuje tedy evropské standardy pro skladování komunálního odpadu. Je to první skládka ve východní Evropě, která využívá skládkového plynu k výrobě tepelné a elektrické energie.


Výměna oken zdárně pokračuje
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složka státu zřízená na základě zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).


10. a 14. října 2008 navštívili studenti Z3. a F3. informační středisko SÚRAO v Praze 1 se stálou expozicí k problematice radioaktivních odpadů.


Ústřední čistírna odpadních vod

6. a 8. října 2008 se studenti F3. a Z3. seznámili s provozem v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. Posláním závodu je čištění odpadních vod, které vznikají na území hlavního města Prahy.