Přednášky na téma "Energie"

20. listopadu 2008 se studenti L3. seznámili s problematikou úspor energie v bytě či v domě. Studenti L4. vyslechli přednášku na téma: "Fotovoltaické systémy". Přednášel Mgr. Karel Murtinger z Energetického informačního a konzultačního střediska.


Schůzka ekotýmu

20. listopadu 2008 se opět sešli členové školního ekotýmu. Zabývali se spotřebou vody, energie a plynu. Vyhodnocovali fotosoutěž, kontrolovali plnění plánu činnosti a připravovali se na celoškolní projekt "Týden s dopravou".


Do podzimní přírody

12. listopadu 2008 se vypravila celá škola do podzimní přírody. V Ďáblickém háji studenti plnili různé branné úkoly a testy z obecných znalostí, zdravovědy a ekologie. Vyzkoušeli si orientaci v terénu, stavěli provizorní přístřešky a monitorovali podzimní přírodu. Všechny fotografie barevného podzimu si zasoutěžily.


Tam ta dá - fanfára pro vítězné fotografie

Ze všech zaslaných fotografií vybral ekotým tři nejlepší.

  • 1. místo: 28 bodů - foto č. 19, autoři F4. - Boučková, Rathouská, Soukup, Hájková, Sombati
  • 2. místo: 24 bodů - foto č. 18, autoři C1.A - Rychlíková, Doležalová, Snoza
  • 3. místo: 10 bodů - foto č. 10, autor C1.C - Macura

foto č.19

foto č.18 foto č.10


Prezentovali jsme ekoškolu

5. listopadu 2008 jsme na Dnu otevřených dveří prezentovali veřejnosti naše ekoškolní úspěchy. Připravili jsme poster s fotografiemi z našich vydařených akcí a předvedli jsme prezentaci na PC. Dále členové ekotýmu připravili pro návštěvníky ekodotazník.