Ekologický program v Tereze

12. 12. 2008 se studenti F2. s prof. Kohoutovou zúčastnili ekologického programu "Propojený svět" v Tereze. Hráli simulační hru Pralesy, diskutovali o globálních vztazích, nejvíce o kácení deštných pralesů.


Naše cesta k mezinárodnímu titulu "Ekoškola"

10. 12. 2008 proběhl na naší škole "audit nanečisto". Navštívily nás zástupkyně Koordinačního týmu programu Ekoškola ze Sdružení Tereza, zkontrolovaly podklady k žádosti o titul, zhodnotily stav školy a seznámily se s akcemi, které pořádáme.

Jsme připraveni, žádáme o titul, držte všichni všechny palce:-)))


Obnovitelné zdroje energie

8. 12. 2008 vyslechli studenti T2. a Z3. přednášku týkající se sluneční energie, obnovitelných zdrojů energie a naší energetické budoucnosti. Přednášel Milan Smrž - vicepresident hnutí Eurosolar a předseda jeho české sekce.


Projektový týden na téma "Doprava"

24. 11. - 1. 12. 2008

V tomto týdnu ožila škola "dopravou". Podařilo se nám zařadit téma doprava do několika předmětů.

Děkujeme prof.: Radaně Vojtíškové, Zitě Valentové, Ivě Chalupové, Dagmar Kohoutové, Aleně Janáčkové a Miloši Mucalovi.

Při výuce biologie se studenti 1. a 2. ročníků v tématickém celku "Bakterie" zabývali bakteriemi v ovzduší, jejich přenosem v hromadné dopravě a vhodnou ochranou před nimi.Studenti C1.C si při hodině obecné anorganické chemie zasoutěžili s projekty na téma "Chemie a doprava".
V technologii si studenti F3. s prof. Chalupovou zopakovali paliva, zpracování ropy, typy motorů a benzínové frakce.Prof. Kohoutová: "V chemické technologii Z3. jsme počítali uhlíkovou stopu z dopravy každého studenta za rok. Každý spočítal kolik za týden ujede km různými druhy dopravních prostředků, to přepočítali na rok, a to jsme přepočítali na tuny oxidu uhličitého (uhlíková stopa). Výsledné číslo jsme přepočetli na ha lesa, který bychom museli vysadit, abychom napravili škody způsobené naším cestováním:-)"
"Celková stopa z dopravy třídy Z3. ... 1550 t oxidu uhličitého ... z toho vyplývá, že je potřeba vysadit cca 155 ha lesa, aby za rok fixoval toto množství oxidu uhličitého."Prof. Valentová připravila pro své studenty test s názvem "Ekodoprava"a studenti C1B. si připravili do výuky prezentace s tímto tématem.

Prof. Janáčková diskutovala při hodinách angličtiny na toto téma se svými studenty. Studenti F2. zpracovali malé projekty na téma doprava v různých zemích, dopravní zácpy, létání apod.Studenti C1C. sestavili pro rodiče dotazník.
Nová okna a fasáda

Konečně máme nová okna a fasádu:-))