Hervis 1/2Maraton Praha

V sobotu 28. března 2009 se 34 studentů zúčastnilo této akce jako pořadatelé.
Naše cesta k titulu Ekoškola

20. března nás navštívili auditoři Sdružení Tereza. Pohovořili s ředitelem školy Ing. Zajíčkem, s koordinátorkou projektu Ing. Kohoutovou a se členy ekotýmu, s paní Lukovou - školnicí, s paní Fárovou - vedoucí školní jídelny a se zástupkyní ředitele školy - Ing. Chalupovou. Navštívili bufet, školní jídelnu, chemické laboratoře, učebny výpočetní techniky, tělocvičnu a nahlédli do učeben. Zajímala je analýza ekologického stavu školy, plán činností a ekokodex. Vyptávali se na všechny akce, které jsme v rámci projektu Ekoškola pořádali a prohlíželi si fotodokumentaci i zápisy ze všech akcí. Nakonec nás mírně pochválili:-)) Na konečný verdikt si musíme počkat asi 14 dní. Tak držte palce!!!!!!!!!!!!!

Kontrolní analýza ekologického stavu školy

V březnu 2009 jsme znovu provedli analýzu ekologického stavu školy.

V oblasti energií jsme zjistili že,
V oblasti odpadů jsme zjistili že,
V oblasti vody jsme zjistili že,
V oblasti prostředí školy jsme zjistili že,