Chemická soutěž : 4. - 8. 12. 2006

V tomto týdnu proběhla, jako každý rok, chemická soutěž pro žáky základních škol. Zúčastnilo se jí 35 tříčlenných družstev z celé republiky. Žáci si při této soutěži mohli ověřit své chemické a ekologické znalosti a laboratorní dovednosti.
Jedním ze soutěžních úkolů bylo správné roztřídění odpadů. Nutno říci, že při tomto úkolu lépe obstáli žáci z mimopražských základních škol.


Provádíme analýzu ekologického stavu školy

23.12.2006

Ve spolupráci se všemi studenty a zaměstnanci školy provádíme postupně analýzu školy.