Sázení stromků

29. 5. 2009 zasadili studenti Z3. s prof. Kohoutovou dva nové stromky. Stromky - tisy byly vysazeny na školním dvorku jako náhrada za strom, který byl pokácen při opravě fasády školní budovy.
Cementárna Radotín

19. 5. 2009 navštívili studenti Z3. cementárnu Radotín. Viděli mletí a homogenizaci vstupních surovin, spékání slínků v rotační peci, chlazení a mletí vzniklých slínků. Zjistili, že v cementárně využívají alternativní paliva, především průmyslový odpad. Příkladná je i čistota prostředí cementárny, provoz běží s minimální prašností.


Zatížení životního prostředí hlukem

Dlouhodobé působení hlukové zátěže může vedle poruch sluchu vyvolat i řadu dalších onemocnění - stres, neurózy, chorobné změny krevního tlaku apod.

12. 5. 2009 měřili studenti Z3. hladinu hluku při vyučování i o přestávkách. Zjištěné hodnoty zaznamenali do tabulky.


Podporujeme zdravý životní styl - Volkswagen Maraton Praha

Volkswagen Maraton Praha se řadí mezi 10 nejlepších maratonů světa.
10. 5. 2009 podávali občerstvení pro závodníky na 3 stanovištích studenti naší školy. Akce se zúčastnilo celkem 20 studentů. Organizačně zajistila Ing. Valentová.