Získali jsme titul Ekoškola


Slavnostní předání titulů Ekoškola

Slavnostní vyhlášení titulů proběhlo dne 24. června 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Setkali se zde ředitelé oceněných škol a jejich zřizovatelé, koordinátoři projektu, studenti, zástupci MŠMT a MŽP a partneři programu.Evropská soutěž mladých diskutérů

1. 6. 2009 se studenti třetích ročníků chemických oborů zúčastnili v Poslanecké sněmovně v Praze Evropské soutěže mladých diskutérů.

Hlavním tématem diskuse byly plasty. Je to vždy o energii: Plasty nám pomáhají šetřit hodnotné suroviny. Nicméně k jejich výrobě potřebujeme také suroviny. Co to znamená pro životní prostředí a podnebí? Jsou plasty součástí problému nebo přispívají k jeho řešení?

Tři naši studenti (Michal Žák, Jakub Stejskal a Jakub Švec) postoupili do dalšího kola a budou naši školu reprezentovat na podzim v Římě.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody při MSŠCH

26. června 2008 byla při naší škole ustavena základní organizace Českého svazu ochránců přírody.
Největší poděkování za organizování akcí patří Ing. Miloši Mucalovi. Ve volném čase pracuje se studenty, získává je pro hlubší poznání přírody, učí je pomáhat ji chránit. Současně se zaměřuje na ekologickou výchovu v širším smyslu.

Na fotodokumentaci můžete sledovat, co všechno studenti a jejich profesoři během roku viděli a navštívili.