Podzim mýma očima
22. 10. 2009 se opět celá škola vypravila na cvičení v přírodě do Krčského lesa. Studenti plnili různé branné úkoly a testy z obecných znalostí, zdravovědy a ekologie. Podzimní přírodu vyfotografovali a zaveršovali si na dané téma.

Jejich bezkonkurenční verše:

Podzim mýma očima,
slunce brzy usíná.

Podzim mýma očima,
... takhle to vždy začíná.

Podzim mýma očima
a zima brzy začíná.

Podzim mýma očima,
tak už to zas začíná.
Listí padá, žloutne zas,
a vidíme svět všech krás.

Podzim mýma očima,
v říjnu sněžit začíná.

Podzim mýma očima,
hnědé barvy přibývá,
červená a žlutá
lesem také kmitá,
vítr čechrá listy stromů,
zima se už dobývá.

Léto právě končí,
listů rej se točí,
září jasnýma barvami,
podzim mýma očima,
čáp křídly mával,
a vítr do listů zavál,
podzim dál běží,
zima už se blíží.
Větrná elektrárna Pchery


15. 10. 2009 navštívila třída Z4. s prof. Kohoutovou větrnou elektrárnu v obci Pchery.
Projekt větrné elektrárny Pchery je se svými 3 MW jednotkového instalovaného výkonu největší doposud instalovanou větrnou elektrárnou v České republice.


Ústřední čistírna odpadních vod


14. a 15. 10. 2009 se studenti F3. a T3. s prof. Kohoutovou a Valentovou seznámili s provozem v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. Na první fotografii jsou vyhnívací nádrže, ve kterých se získává bioplyn.
Laborexpo Praha


8. 10. 2009 si studenti C1.A, F3., T3., F4. a Z4. prohlédli výstavu LABOREXPO Praha, jejímž organizátorem je CHEMagazín. Studenti se seznámili s přístroji pro měření kvality půdy, vody a ovzduší, se systémy a zařízením pro odběr a přípravu vzorků, s monitorováním pracovního a životního prostředí.
Někteří studenti pomáhali jako pořadatelé.
Cukrovar v Dobrovicích


5. 10. 2009 studenti Z4. navštívili cukrovar v Dobrovicích. Dobrovický cukrovar patří k nejstarším evropským podnikům ve svém oboru a zároveň je největším ve střední a východní Evropě. Založili jej Thurn-Taxisové v r. 1831.
Hluk a životní prostředí


2. 10. 2009 studenti Z2. a Z4. vyslechli přednášku RNDr. Zaremby (Zdravotní ústav Praha) a ing. Janoty (Ekola group). První část byla o termickém zpracování odpadů, druhá o hluku a zvuku (s praktickou ukázkou hlukoměru).