Chemická soutěž pro základní školy


30. 11. 2009 jsme uspořádali chemickou soutěž pro žáky základních škol. Žáci si při této soutěži mohli ověřit své chemické a ekologické znalosti a laboratorní dovednosti. V jednom ze soutěžních úkolů se zabývali nebezpečnými chemickými látkami a jejich výstražnými symboly.
Projektové vyučování pro základní školy


26. 11. 2009 jsme uspořádali chemicko-ekologické dopoledne pro žáky ZŠ Botičská. Čistili jsme vodu, dokazovali kyselé deště a rozdělovali směs plastů.
Schola Pragensis 2009


12. - 14. 11. 2009 jsme na výstavě Schola Pragensis prezentovali naše ekoškolní úspěchy.
Den otevřených dveří


11. 11. 2009 u příležitosti Dne otevřených dveří provedl ekotým průzkum mezi návštěvníky.

Dotazník na téma

"Jakým způsobem je vytápěn Váš dům/byt?"
"Který způsob výroby elektřiny Vám osobně připadá nejvíce ekologický?""
"Který ze způsobů vytápění bytu/domu byste nejraději využíval(a)"

zpracoval Jan Paitai T3.