Podzim mýma očima - vítězné foto a veršování


Ekotým vyhodnotil nejlepší fotografii a básničku na dané téma. Vítězky obou kategorií dostaly sladkou odměnu od prof. Kohoutové.

Podzim mýma očima,
tak už to zas začíná.
Listí padá, žloutne zas
a vidíme svět všech krás.


Schůzka ekotýmu


16. 12. 2009 se sešli členové ekotýmu, aby zhodnotili uskutečněné akce a doplnili plán činností na další období.
Projektové vyučování pro základní školy


10. 12. 2009 jsme uspořádali chemicko-ekologické dopoledne pro žáky ZŠ Resslova a 14. 12. 2009 pro žáky ZŠ Balabenka. Čistili jsme vodu, dokazovali kyselé deště, analyzovali půdu a sledovali vliv solení silnic na rostliny.
Chemická soutěž pro základní školy


1. a 2. 12. 2009 jsme uspořádali chemickou soutěž pro žáky základních škol. Žáci si při této soutěži mohli ověřit své chemické a ekologické znalosti a laboratorní dovednosti. V jednom ze soutěžních úkolů se zabývali nebezpečnými chemickými látkami a jejich výstražnými symboly.


Ekologická vycházka


2. 12. 2009 se vypravili studenti A2. s prof. Kohoutovou zkontrolovat stav naší lípy na Petříně. Lípa zdárně roste, ve výšce 1 m má kmínek obvod již 18 cm!