Den Země s Akademií věd ČR


19. - 22. 4. 2010 se studenti 2. a 4. ročníků zúčastnili série přednášek s tématy: změny klimatu, využití geotermální energie, zásoby pitné vody, ničivá zemětřesení, sopečné výbuchy apod.


Veverka kapská


Ještě si na ni musíme počkat:-)
Exkurze - Spolana Neratovice


19. a 20. 4. 2010 byly třídy T3. a F3. na exkurzi ve Spolaně a.s. v Neratovicích. Studenti viděli výrobu chlóru a kyseliny sírové. Chlór se ve Spolaně pořád vyrábí amalgámovým způsobem, který je k životnímu prostředí velmi nešetrný. Do roku 2014 ale Spolana přejde na způsob membránový. Ten je téměř ekologický. Kyselina sírová se vyrábí metodou vložené absorpce, a proto 99,98% oxidu sírového je pohlceno do vznikající kyseliny sírové. Plyny odcházející z komína tudíž vyhovují všem normám EU.


Zdravé potraviny


Studenti využívají svých chemických znalostí ke kontrole potravin. Stanovují obsah soli a kyseliny glutamové v různých výrobcích.


Jak se daří našim stromům?


15. 4. 2010 se vypravili studenti C1.A s Ing. Valentovou zkontrolovat stav našich dvou stromů - dubu a lípy. Lípa má ve výšce 1 m obvod kmínku 18 cm a dub má na kmenu ještě ochranný obal.
Exkurze Lovosice


13. a 14. 4. 2010 byli studenti T3. a F3. s prof. Valentovou, Wagnerovou, Kohoutovou a Tupou na exkurzi v Lovochemii a.s., která je největším výrobcem hnojiv v České republice. Jednou z priorit tohoto podniku je šetrný vztah k životnímu prostředí.

Exkurze byla velmi zajímavá. Studenti viděli, jak se vyrábí kyselina dusičná a dusíkaté hnojivo LAV. Zelenější trávníky než mají uvnitř chemičky se jinde jen tak nevidí:-) Všechny odplyny vypouštěné do komína odpovídají normám Evropské Unie. Oxidy dusíku, které by mohly unikat do ovzduší, jsou redukovány methanem.


Výuka v Botanické zahradě


Ve středu 7. 4. 2010 navštívily třídy v rámci ekoškoly Botanickou zahradu v Troji. Studenti A2., F2., Z2. a L3. právě probírají botaniku v biologii a biologickém semináři. Zahradou se nejen prošli, plnili také několik úkolů. Poznávali a zakreslovali jehličnany i kvetoucí rostliny. Seznámili se s místní vinicí a zjišťovali jméno panovníka, který se zasloužil o budování vinic v Čechách. Nejvíce se většině líbila tzv. Japonská zahrada, kde zrovna kvetla sakura. Počasí bylo krásné, a tak mnozí setrvali v zahradě do odpoledních hodin. Za organizaci této akce děkujeme prof. Vojtíškové.
Cementárna


7. dubna 2010 navštívili studenti F3. s prof. Kohoutovou cementárnu v Radotíně. Velice vlídní průvodci je provedli celou výrobou. Provoz je z části ekologický, neboť k ohřevu rotační pece využívá alternativní palivo, což je vlastně rozemletý odpad. Odpadní teplo např. z chlazení slínků využívá k předehřívání surovin, čímž přispívá k úspoře energie.