Chemická soutěž pro žáky základních škol


29. a 30. listopadu 2010 jsme uspořádali chemickou soutěž pro žáky základních škol. Žáci si při této soutěži mohli ověřit své chemické a ekologické znalosti a laboratorní dovednosti. Zabývali se měřením pH dešťových srážek a půdního výluhu.
Učení v přírodě


23. listopadu 2010 byla dokončena "venkovní" učebna.
Schola Pragensis


25. - 27. listopadu 2010 jsme na výstavě Schola Pragensis prezentovali naše ekoškolní úspěchy.


Hnutí Brontosaurus


11. 11. 2010 studenti 1. ročníku vyslechli přednášku ing. Viktora Plačka z hnutí Brontosaurus. Ing. Plaček nejprve diskutoval se studenty o globálních problémech lidstva, o klimatických změnách a o všem, co studenty zajímalo. Nakonec představil hnutí Brontosaurus a pozval zájemce na víkendovou akci do Vlašimi.


Prezentujeme Ekoškolu


10. 11. 2010 se konal Den otevřených dveří a členové ekotýmu informovali návštěvníky o našich povedených akcích:-))


Výukový program v Tereze


9. 11. 2010 se náš staronový ekotým zúčastnil výukového programu v Tereze. Starší členové poznali členy nové a společně prováděli různé dovednosti a hry.


Světový rekord


6. října 2010 se naše škola připojila k pokusu o světový rekord - vytvoření největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů.
5. listopadu 2010 jsme znak dokončili. Poděkování patří Ivetě Homolové, Anně Vlčkové, Anetě Foubíkové, Danielu Marcinkovi za sestavení znaku a dívkám z F3. za nákres.
Použité materiály: Tetrapak – krabice, polystyren - kuličky iontoměniče, látka, víčka PET lahví, papír, alobal.

Snad se rekord podaří!!!!


Úštěk u Litoměřic


5. 11. 2010 si studeti Z3. s prof. Kohoutovou prohlédli solární elektrárnu v Úštěku u Litoměřic. Na jedné z fotografií je vrtulník se solárním panelem:-)
Exkurze – Cukrovar Dobrovice


1. 11. 2010 se studenti F4. s prof. Kohoutovou seznámili s provozem společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s. v Dobrovici. Cukrová řepa je základní surovina nejenom pro výrobu potraviny (cukr), ale i nově i pro výrobu obnovitelné energie (bioethanol). Studenti měli možnost vidět laboratoř na polarimetrické určování cukernatosti řepy, řezání řepy na řízky, extrakci - vyslaďování řízků, úpravu cukerné šťávy vápenným mlékem a oxidem uhličitým a na závěr odparku a krystalizátor.