Projektové vyučování pro ZŠ


21. prosince 2010 jsme uspořádali zábavné dopoledne pro žáky ZŠ Angelovova. Žáci si mohli ověřit své chemické a ekologické znalosti a laboratorní dovednosti. Zabývali se měřením pH dešťových srážek a půdního výluhu.


Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)


20. a 21. prosince 2010 navštívili studenti třetích ročníků informační středisko SÚRAO v Praze 1 se stálou expozicí k problematice radioaktivních odpadů.

Posláním Správy úložišť radioaktivních odpadů jako organizační složky státu je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před jejich negativními účinky.
Chemická soutěž pro žáky základních škol


1. a 2. prosince 2010 pokračovala soutěž pro žáky základních škol. V jednom ze soutěžních úkolů se žáci zabývali nebezpečnými chemickými látkami a jejich výstražnými symboly.

Soutěže se zúčastnilo 81 žáků z 27 základních škol z celé ČR.