Zdravý životní styl


Fotosoutěž na téma "Zdravý životní styl" uspořádali studenti Z3. s prof. Kohoutovou.


Světový den mokřadů


Dne 2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána prvními státy Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako stanoviště vodních ptáků.

V současné době se úmluva se svými 159 smluvními stranami a zejména svým konkrétním zaměřením na ochranu a rozumné využívání tohoto biotopu, řadí mezi nejvýznamnější a nejznámější mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany přírody a krajiny a 2. únor se slaví jako Světový den mokřadů. Jejich význam a existence jsou pro člověka a jeho život naprosto zásadní, přesto, že se jedná mnohdy o na první pohled nevábná stanoviště.

Mokřady se významně podílejí na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým výparem (tzv. evapotranspirací), který spotřebovává většinu tepla ze slunečního záření dopadajícího na mokřadní lokality, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy.

Zdroj:MŽP

Tímto tématem se zabývali studenti Z3. s prof. Kohoutovou.