Ekotým


25. 3. 2011 se opět sešli členové ekotýmu a připravovali kontrolní analýzu ekologického stavu školy.
Naše lípa


Studenti Z3. s prof. Kohoutovou zkontrolovali stav naší lípy a dubu. Lípa má ve výšce 1 m obvod kmene 22 cm (15. 4. 2010 jsme naměřili 18 cm.)
Mezinárodní den jodu - 6. březen


Ekoškolní projektový týden s jodem

28. 2. – 7. 3. 2011

V tomto týdnu jsme zařadili téma "Jod" do několika předmětů.

V rámci laboratorních cvičení jsme

a) prováděli jodometrické stanovení kyseliny askorbové v léčivých přípravcích,b) jodometricky stanovovali oxid siřičitý ve víně,c) určovali rozdělovací poměry jodu mezi vodnou fází a organickou fází v závislosti na koncentraci jodidu ve vodné fázi,d) kvalitativně dokazovali přítomnost jodidu ve vzorku,e) používali roztok jodu k důkazu násobných vazeb v lipidech,f) zkoumali vlastnosti jodu.Dále studenti

a) zjišťovali množství jodu v různých potravinách, vyplňovali připravené testy,
b) zdravě poobědvali tilápii s bramborem (kdo si nedal, zaváhal:-),c) o důležitosti jodu pro lidský organismus zpracovali prezentace,
d) pracovali s jodem i "interaktivně".Téma jod se podařilo zařadit i do českého jazyka. Studenti se zabývali odborným textem, doplňovali interpunkci a chybějící písmenka, po přečtení textu otestovali získané odborné znalosti.

V předmětu odborná angličtina si studenti promítli video univerzity v Nottinghamu "Iodine".Na úspěšném týdnu se podíleli prof. Kohoutová, Valentová, Veverková, Stratilová, Mlynářová, Wagnerová, Koptišová, Tupá, Jušková a členové ekotýmu.


A ještě jsme si 7. 3. 2011 užili Den ve fialovém:-)


Koncepce Česko-německého demokratického workshopu
„Ahoj: Zakládáme obecní společenství“27. 02. 2011 – 04. 03. 2011 na Zámku v TrebnitzProjekt učil po praktické stránce mladé lidi, jaké to je, podílet se na demokratickém procesu, činit v něm rozhodnutí a také zastupovat jménem ostatních jeden společný názor.

Tomu se dělo pomocí abstraktní cesty do „opuštěné vesnice“.

Účastníci museli během celého týdne rozhodovat o tom, kdo v rámci obecního společenství převezme jaké úkoly, jakým způsobem se budou pořizovat potraviny, jak má vypadat všednodenní život.
15 studentů z 3. a 2. ročníků se zúčastnilo tohoto workshopu. V rámci budování společenství v nově vzniklé vesnici studenti (někteří členové ekotýmu) uplatňovali třídění odpadů, šetření s vodou a surovinami. Diskutovali s německými protějšky o ekologii v jejich školách.

Součástí workshopu byla i návštěva Berlína, který měli účastníci vidět „otevřenýma očima“. Tuto návštěvu věnovali také pozorování, jak nakládají obyvatelé Berlína s odpady.