Ústřední čistírna odpadních vod

31. října 2011 se studenti F2.A seznámili s provozem v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. Posláním závodu je čištění odpadních vod, které vznikají na území hlavního města Prahy.


Podzimní příroda

20. října 2011 se celá škola vypravila do Krčského lesa. Studenti během cesty lesem plnili různé branné úkoly a testy z obecných znalostí, zdravovědy a ekologie.


Setkání ekotýmů

20. 10. 2011 se uskutečnila společná akce dvou ekotýmů. Setkali se členové ekotýmu naší školy s ekotýmem Gymnázia Na Vítězné pláni z Prahy 4.

Po krátkém seznámení se oba týmy "promíchaly" a informovaly se vzájemně o práci ekotýmu a o ekoaktivitách, které probíhají na jednotlivých školách (sázení stromů, třídění odpadu, chov žížal, sponzorování zvířat...).

Pak si všichni společně prakticky vyzkoušeli, jestli rostlinám škodí solení silnic, jak se dělí směsi a "uvařili" ekomodelínu.

Celé akce se zúčastnilo 38 studentů a jejich koordinátorky.
Seminář pro učitele

18. 10. 2011 pořádala naše škola ve spolupráci s MŽP seminář pro učitele základních škol. Učitelé se seznámili s našimi projektovými dny, s pořádanými ekoakcemi a vyslechli přednášku na téma "Aktuální otázky pro Českou republiku - mezinárodní nástroje k nakládání s chemickými látkami a jejich vztah k udržitelné spotřebě a výrobě.


Poděkování za organizaci semináře patří Ing. Valentové.Přednášky se zúčastnili i studenti 4. ročníků a členové školního ekotýmu.
Cukrovar Dobrovice

17. 10. 2011 se studenti A4.a Z4. s prof. Chalupovou a Valentovou seznámili s provozem společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s. v Dobrovici. Studenti měli možnost vidět laboratoř na polarimetrické určování cukernatosti řepy, řezání řepy na řízky, extrakci - vyslaďování řízků, úpravu cukerné šťávy vápenným mlékem a oxidem uhličitým a na závěr odparku a krystalizátor. Zpestřením exkurze byla návštěva muzea, kde se studenti seznámili s vývojem výroby cukru, šlechtěním a pěstováním cukrové řepy a s výrobou lihu.


Projektový týden se zdravou výživou

16. 10. 2011

Světový den výživy

Při této příležitosti ekotým vyhlásil celoškolní projektový

„Týden se zdravou výživou“

12. – 19. 10.

V tomto týdnu jsme se pokusili zařadit téma „Zdravá výživa“ do různých předmětů i do jídelny:-)

Studenti F4. s prof. Veverkovou připravovali prezentace na téma "Bílkoviny v potravě".Studenti F2.A a F2.B s prof. Kohoutovou řešili problematiku karcinogenních látek v potravinách.Nad prevencí rakoviny se zamýšleli studenti F4..Prof. Krupa a studenti A4. se zdravou výživou zabývali při výuce angličtiny.Studenti F3. s prof. Mlynářovou pojali toto téma netradičně - divadelní scénkou a prezentací na téma vegetariánství.

Studenti A3. také překvapili prof. Mlynářovou svým divadelním vystoupením.


Studenti C1.B si toto téma užili hned 2x. Zdravou výživu zařadila do výuky ČJ prof. Wagnerová. Se studenty C1.B napsala na toto téma diktát:-) S prof. Valentovou pak bilancovali základní složky potravin.

Zdravou výživu probrali studenti 1. i 2. ročníků s prof. Vojtíškovou v biologii. Ve svých prezentacích se zaměřili na kontaminované potraviny a bakterie.Prof. Koptišová zařadila toto téma do ČJ. Studenti C1.C, A2., F2.A a A3. si procvičili diktát, větný rozbor a popis pracovního postupu.

Ekotým děkuje všem vyučujícím, kteří mu pomohli zrealizovat projektový týden.


Setkání dětských sponzorů v ZOO Praha

14. 10. 2011 se členové ekotýmu vypravili do ZOO Praha pozdravit "naše" zvířata, která jsme v průběhu posledních 4 let adoptovali a sponzorovali - kombu, veverku, klokana, orla a gorilu.
To bude akcí:-)

12. října 2011 se opět konala schůzka ekotýmu. Studenti připravují spoustu akcí na další období - setkání dětských sponzorů v ZOO Praha, prezentaci Ekoškoly při cvičení v přírodě, sázení pamětní lípy u příležitosti osmistého výročí narození Sv. Anežky České, spolupráci s další Ekoškolou, projektový týden se zdravou výživou, účast na ekoprogramu v Tereze a prezentaci Ekoškoly na semináři pro učitele základních škol. Za pečlivou přípravu děkujeme Janu Rezkovi:-))


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.


ZŠ PlzeňskáZŠ JakutskáZŠ Na BalabenceZŠ BronzováZŠ MikulandskáZŠ Mendelova