Ekotechnické muzeum

Ekotechnické muzeum si prohlédli 29.11.2011 studenti F2.A s prof. Kohoutovou.

Ekotechnické muzeum je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod v Praze 6, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury.


Schola Pragensis 2011

24. - 26. listopadu 2011 jsme na výstavě Schola Pragensis prezentovali naše ekoškolní úspěchy.


Výukový program v Tereze

16. listopadu 2011 se ekotým zúčastnil výukového programu v Tereze. Starší členové poznali členy nové a vyzkoušeli si skupinovou práci.


Obhajujeme titul Ekoškola

14. listopadu 2011 nás opět navštívili auditoři Sdružení Tereza, aby zjistili, jestli jsme hodni ohánět se titulem Ekoškola ještě další dva roky. Pohovořili s koordinátorkou projektu Ing. Kohoutovou, se zástupkyní ředitele školy Ing. Chalupovou, se členy školního ekotýmu a s provozními zaměstnanci. Navštívili chemické laboratoře, jídelnu, tělocvičnu, dvůr, bufet, šatny a prohlédli si několik učeben a nástěnky na chodbách. Ptali se členů ekotýmu na spolupráci při akcích, na organizaci a témata schůzek, na úspěchy a neúspěchy, a také na začlenění ekologie do výuky.

Na konečný verdikt si musíme počkat 14 dní.


Vylepšujeme vzhled tříd a chodeb

Děkujeme za pomoc prof. Mlynářové:-) a ekotýmu.
Ústřední čistírna odpadních vod

3. 11. 2011 se studenti A3. seznámili s provozem v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. Posláním závodu je čištění odpadních vod, které vznikají na území hlavního města Prahy.


Cukrovar Dobrovice

1. 11. 2011 se studenti F4. s prof. Mucalou a Markem seznámili s provozem společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s. v Dobrovici. Studenti měli možnost vidět laboratoř na polarimetrické určování cukernatosti řepy, řezání řepy na řízky, extrakci - vyslaďování řízků, úpravu cukerné šťávy vápenným mlékem a oxidem uhličitým a na závěr odparku a krystalizátor. Zpestřením exkurze byla návštěva muzea, kde se studenti seznámili s vývojem výroby cukru, šlechtěním a pěstováním cukrové řepy a s výrobou lihu.


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Angelovova

ZŠ ResslovaZŠ Na PlaniněZŠ NebušickáZŠ Beroun