Na čem nyní pracuje ekotým?

Ekotým sleduje spotřebu energetických nápojů, zabývá se realizací zookoutku (mravenci, žížaly ..), připravuje článek do novin o naší ekoškole, chystá vydání Ekozpravodaje a seznamuje se s problematikou biologicky rozložitelného odpadu.


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ BenešovZŠ K Dolům