Výstava: Světový den vody


U příležitosti Světového dne vody jsme 21. 3. 2007 uspořádali výstavu, jejímž hlavním tématem byla voda. Výstavu si prohlédli všichni studenti, vyučující i zaměstnanci školy.

Co nám výstava přinesla?

ochutnávka minerálek ochutnávka minerálek biologie biologie fyzika fyzika chemie chemie zeměpis dějepis jazyky jazyky matematika matematika soutěž o nejkrásnější tričko soutěž o nejkrásnější tričko soutěž o nejkrásnější tričko vítězné tričko


Český ráj - ráj v srdci Čech

Mnichovo Hradiště

21. března 2007 shlédla třída F2. dokument, který zachycuje unikátní přírodní a kulturní dědictví Českého ráje v proměnách času.
V roce 1955 se Český ráj stal první chráněnou krajinou oblastí v Československu a skalní město Českého ráje bylo v roce 2002 navrženo do Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO.


Jsme adoptivní rodiče!!!

19. března 2007 jsme se stali adoptivním rodičem KOMBY UŠATÉ!


Připravujeme se na Světový den vody