Naše lípa pěkně roste

22. 5. 2012 studenti C1.A s prof. Kohoutovou zkontrolovali a změřili naši lípu. Kmen ve výšce 1 m má obvod 29 cm!


Adopce v ZOO Praha

Naše škola se stala adoptivním rodičem PÁSOVCE KULOVITÉHO a sponzorem GORILY NÍŽINNÉ:-)
Podporujeme zdravý životní styl

Volkswagen Maraton Praha

13. 5. 2012 jsme pomáhali jako dobrovolníci na občerstvovací a osvěžovací stanici. Akce se zúčastnilo 42 studentů s Ing. Valentovou.
Korona Lochovice

Exkurze do papírny

2. 5. 2012 se studenti F2.A a F2.B vypravili na exkurzi. Do papírny dovezli přes sto kilogramů starého papíru a sledovali, jak se mění na pořadače na písemnosti. Prošli starými odpojenými částmi provozu i těmi novějšími, kde se stále pořadače vyrábí. Na závěr exkurze vyplnili pracovní listy a dozvěděli se, že papír byl poprvé vyroben v Číně v roce 105 našeho letopočtu, že směsný komunální odpad obsahuje cca 20% papíru, který se může recyklovat maximálně šestkrát, a že úspory vody při recyklaci papíru jsou až 40% a energie 50%.


Odpady

Zapojili jsme se do kampaně za snížení množství odpadů.

Připravili jsme materiál pro náš pokus.Měřili jsme, počítali, vyhodnocovali.


HP Planet Partners Program


Již 5 let jsme zapojeni do programu sběru a ekologické recyklace tiskových kazet. Plasty a kovy z recyklovaných tiskových kazet se používají k výrobě automobilových komponentů, při zpracování mikročipů, k výrobě podnosů, cívek a dalších běžných produktů.