Chemická soutěž pro žáky základních škol

28. - 30. listopadu 2012 jsme uspořádali chemickou soutěž pro žáky základních škol. Žáci si při této soutěži mohli ověřit své chemické a ekologické znalosti a laboratorní dovednosti. V jednom ze soutěžních úkolů se zabývali nebezpečnými chemickými látkami a jejich výstražnými symboly.
Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ DonovalskáZŠ Barrandov