Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ BarrandovZŠ Bohnice

ZŠ Mládí
Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích

9. 1. 2013 se studenti F3.A zúčastnili exkurze v Zařízení na energetické využití odpadu spojené s odborným výkladem a prohlédli si toto bezpečné a ekologické zařízení, které patří k nejmodernějším v Evropě a z odpadu vyrábí nejen tepelnou, ale i elektrickou energii.
Studenty zajímalo, zda spalování odpadu je ekologické, dozvěděli se, že čištění spalin je dvoustupňové a spalovna má nainstalovaný nový filtr na dioxiny.
ZEVO splňuje všechny předepsané normy.
Spolu se studenty se exkurze zúčastnila i Ing. Kohoutová.