Plynárenské muzeum

25.2.2013 první ročníky navštívily Plynárenské muzeum v Praze. Prohlédli si různé modely plynáren, plynoměr na mince, promítačku na plyn, plynový autobus, který vozil nestlačený! pohonný plyn ve vaku na střeše (dojezd jen 10 km) a jiné zajímavosti. Už v minulém století byl zemní plyn a svítiplyn využíván jako ekologické palivo.
Exkurze - Mitas21. 2. 2013 se studenti F3.B s prof. Chalupovou vypravili na exkurzi do firmy Mitas. Tato firma je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik, které jsou vyráběny a prodávány po celém světě. Studenti se seznámili s provozem, viděli celou náročnou výrobu pneumatik a mohli si ohmatat surový kaučuk. Zajímali se o recyklaci pneumatik a o nehořlavé příměsi, které se do směsí na výrobu pneumatik přimíchávají (přidávají se hlavně z důvodu snížené hořlavosti při ukládání starých pneumatik na skládky).
Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Bohnice

ZŠ Angelovova

ZŠ Na Balabence