Týden s dopravou
Ekotým připravil na 21. 3. - 27. 3. 2013 několik akcí, které byly zaměřeny na dopravu. Uskutečnila se i výstava modelů a všeho, co se týká dopravy.Studenti F3.A připravili postery na výstavu.Studenti A3. dostali testík týkající se dopravy.Studenti F2. si napsali diktát:-)A výstava se vydařila:-)


Světový den vody - 22. 3. 2013

Tématem Světového dne vody pro rok 2013 je Mezinárodní rok vodní spolupráce. Ekotým vyhlásil tipovací soutěž o ceny.Výsledky soutěže - naměřené hodnoty pH:
destilovaná voda (LFCH) - 6,14
kohoutková voda (LFCH) - 7,43
Vltava - 7,45
srážková voda - 6,88

Nejlepší tip - Věra Povolná F3.A - gratulujeme:-)
Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Na Hanspaulce

ZŠ Mendelova