Miliarda stromů pro planetu Zemi


V pátek 27.4.2007 zasadili studenti a jejich profesor, Zlatý Ámos 2007, Ivan Sedlák, lípu v Praze na Petříně.

Vysazením stromu členové Ekotýmu reagovali na výzvu OSN Miliarda stromů pro planetu Zemi. Jejím cílem je během roku 2007 vysadit na celém světě nejméně miliardu stromů.

Lípu Zlatý Ámos 2007 se studenty vysadil kousek od spodní stanice lanovky u sochy Jana Nerudy.

Ke 26. 4. 2007 bylo v České republice vysazeno celkem 112 260 stromů a následující den přibyl další - ten náš:-))


Projekt Energie


26. 4 . 2007 navštívila třída F2 v rámci projektu Energie - Technické muzeum pražské energetiky.

Studenti si prohlédli zařízení vysokého napětí, nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky i písemné doklady technického charakteru jako například schémata sítí, stavební plány, fotografie zařízení, veřejnoprávní doklady, staniční seznamy, historické učebnice a technické normy.


Výukový program v Terezím centru v Haštalské ulici


19. 4. 2007 se členové ekotýmu zúčastnili výukového programu v sídle sdružení Tereza v Praze. Zabývali se jednotlivými kroky, které vedou k získání titulu Ekoškola tj. sestavení ekotýmu, analýza ekologického stavu školy, akční plán, ekokodex.


Světový den zdraví - 7. duben


Od roku 1946 je na celém světě slaven 7. duben jako Světový den zdraví. Slogan Světového dne zdraví "Investice do zdraví znamená bezpečnější budoucnost" upozorňuje na fakt, že hrozby zdraví neznají hranice.

Při této příležitosti se studenti 3. ročníků v rámci výuky angličtiny zamýšleli nad svým životním stylem, nad tím, co dělají pro své zdraví, ale i nad celosvětovými zdravotními problémy (Cardiovascular disease: prevention and control, Gender-based violence, Blood transfusion safety, Obesity, Emergency and essential surgical care, Anthrax, Tobacco, Chemical risks in food, Cancer, Noise and health).
Výstava: Světový den vody


Naše trička jsou mediálně známá:-))