Spolupráce Ekoškol

Podařilo se nám navázat spolupráci s ekonomickou a technologickou střední školou z Buzau (Rumunsko) a základní školou z Athén. Tyto školy se zajímají o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.
Ekotým čeká spousta úkolů

23. 10. 2013 se sešel ekotým na své pravidelné schůzce. Na každého čekal nějaký úkol - připravit další číslo ekozpravodaje, dokončit fenologický kalendář, doplnit ekokodex, připravit program na DOD ...


Podzimní příroda

Ve čtvrtek 10. 10. 2013 proběhl v Kunratickém lese nácvik chování v krizových situacích. Studenti se zdokonalovali v branných dovednostech a zdravovědě, hledali bod podle GPS souřadnic a podle zadání ekotýmu sbírali přírodniny podle abecedy. Na písmeno H jsme naštěstí našli houbu:-))

Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ BronzováZŠ Na SmetanceZŠ Bítovská

ZŠ Donovalská