Praha zahájila pilotní projekt sběru nápojových plechovek

Sběrná místa najdete před bufetem a uč. č. 111. Využijte tuto možnost třídit další komoditu.I naše školní jídelna lépe třídí:-)

Naše školní jídelna si pořídila další popelnice na třídění odpadu (nápojové kartony a bioodpad). Ke sběru bioodpadu se nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice. Děkujeme p. vedoucí i všem našim oblíbeným kuchařkám, že nám pomáhají třídit:-).Exkurze do 3M .

10. 2. 2014 byli studenti s prof. Valentovou na exkurzi ve firmě 3M.
Bločky 3M Post-it® získaly certifikát Ekologicky šetrný výrobek. Pro získání certifikátu musely bločky Post-it splnit několik kritérií stanovených směrnicí Ministerstva životního prostředí. Při výrobě bločků Post-it z recyklovaného papíru se používá minimálně 70 % recyklovaného papíru, během výroby se nepoužívají žádné toxické látky.


Schůzka ekotýmu

4. 2. 2014 se sešel ekotým na své pravidelné schůzce, zástupci jednotlivých tříd kontrolovali plnění plánu činnosti a plánovali akce na další období (sběr víček, třídění plechovek, vyhodnocení dotazníků, spolupráce s Fox Gallery, ekozpravodaj, recyklohraní...)


Ekologie ve výuce

Zdroje energie

Tímto tématem se zabývali studenti A3.A s prof. Vrzáčkovou v předmětu ZEK (základy ekologie).Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ BohniceZŠ Na HanspaulceZŠ Resslova