Podporujeme zdravý životní styl

Výprava na kolech

Sportovní kurz proběhl v červnu 2014 ve sportovním středisku Vojtův Mlýn u Čisté u Rakovníka. Sportovali jsme celý týden, nejvíce jsme jezdili na kole. Vlastním pohonem jsme projeli celé okolí. Podle výkonnosti družstev jsme najezdili 100 - 200 km za týden. Dobyli jsme hrad Krakovec, města Kožlany, Rakovník, Kralovice atd. Stihli jsme i luxusní koupel v rybníku Ožehák:-) Autem by to bylo rychlejší, ale šest cyklistických dnů nám zlepšilo fyzičku i náladu:-))


A výprava pěšky:-)
Stále třídíme víčka

Celkem jsme již nasbírali a předali 35120 víček (70,2 kg) pro postiženého chlapce.Analýza ekologického stavu školy


V dubnu – červnu 2014 jsme prováděli analýzu ekologického stavu školy.

V oblasti energie jsme se zaměřili

• na sledování spotřeby paliva a energie,
• na počet žárovek a zářivek ve školní budově.

V oblasti odpadů jsme kontrolovali

• kolik odpadu naše škola vyprodukuje,
• kolik peněz stojí jeho likvidace,
• co všechno se třídí (směsný odpad, papír, sklo, plasty, víčka, elektrododpad, baterie, plechovky, kartony a bioodpad ze školní jídelny a chemický odpad z laboratoří).

V oblasti vody jsme se zabývali

• monitorováním spotřeby vody ve škole i v jídelně,
• zjistili jsme počty a stav klasických kohoutů a pákových baterií.Ekologie ve výuce

Tématem - třídění odpadů - se zabývali studenti s prof. Vrzáčkovou. Vytvořili postery, dotazníky, hry a pohádky pro "malé ekology" na naše připravované akce pro žáky základních škol.

Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ KladnoZŠ Kamenice