Informujeme

Děvčata z ekotýmu připravila informační poster o výsledcích analýzy ekologického stavu školy.Do podzimní přírody

2. října 2014 se vypravila celá škola do podzimní přírody. V Ďáblickém háji studenti plnili různé branné úkoly a testy z obecných znalostí, zdravovědy a ekologie. Vyzkoušeli si orientaci v terénu a monitorovali podzimní přírodu.

Všechny fotografie barevného podzimu si zasoutěžily.


Víčka pomáhají

Poděkování všem sběračům víček:


Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ DonovalskáZŠ Uhelný trh