Voda spojuje

12. listopadu 2014 se konala Středoškolská odborná konference. Členové ekotýmu prezentovali projekt " Porovnání chemických ukazatelů dvou ekosystémů", na kterém se podíleli studenti všech ročníků.


Responsible Care

Obhájili jsme právo užívat logo Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii. Stále se snažíme odpovědně zacházet s chemikáliemi, minimalizovat vznik chemických odpadů, a tak zabránit poškozování životního prostředí.
Šetrný spotřebitel

Ekotým do svých aktivit opět zařadil téma Šetrný spotřebitel. Jedna skupinka děvčat připravila poster s informacemi o ekoznačení, druhá se zabývala oblečením, jeho dalším využitím a navštívila také výstavu ve FOX Gallery. Obě skupiny ke své práci využily pracovní listy Ekoškoly.
Prezentovali jsme Ekoškolu

5. listopadu 2014 byl u nás Den otevřených dveří. Členové ekotýmu prezentovali naše úspěšné akce a pro návštěvníky uspořádali ochutnávku čajů.Ekologie ve výuce

Studenti 3. ročníku s prof. Hyklovou v předmětu ZEK (základy ekologie) vytvářeli postery a prezentace na zadané téma.

Projektové dny

Pravidelně pořádáme projektové dny pro žáky základních škol. Žáci se seznamují s bezpečností práce v laboratoři a s jednoduchými chemickými operacemi. S organizací pomáhají členové ekotýmu i ostatní studenti.ZŠ Uhelný trhZŠ Jana Masaryka