Vodní elektrárna Štěchovice I


28. 6. 2007 se studenti 2. ročníků zúčastnili exkurze ve vodní elektrárně. Prohlédli si


Program na úsporu spotřeby vody


V rámci tohoto programu jsme ve spolupráci s firmou Watersavers vyměnili

perlátory u 95 umývadel,úsporné splachovače u 21 WC,sprchové hlavice u 4 sprch.Při použití těchto šetřičů vody dochází ke značné úspoře pitné vody, k úspoře energie potřebné k ohřevu teplé vody a ke snížení objemu odpadních vod.


Školní anketa na téma kouření


Anketní formulář obsahoval 7 jednoduchých otázek pro zjištění „kuřácké aktivity“ našich studentů.Celkem nám anketu vyplnilo 45 studentů a 49 studentek.

Vyhodnocení

Na otázku – patříte v současné době mezi kuřáky nebo nekuřáky – odpovědělo 32 zaměstnanců školy.

Vyhodnocení :