31. 5. 2015
Světový den bez tabáku


Při příležitosti tohoto dne připravili členové ekotýmu anonymní anketu, ve které zjišťovali, kolik studentů kouří. Ankety se zúčastnilo celkem 342 studentů.Volkswagen Maraton Praha 2015

3. 5. 2015 jsme opět pomáhali jako dobrovolníci na občerstvovacích stanicích. Akce se zúčastnilo 34 studentů a 10 absolventů s prof. Valentovou.

A podařilo se nám nasbírat 1113 víček:-) pro náš projekt "Pomůžeme Ondrovi".

Cementárna Radotín

4. 5. 2015 třída F2.B s prof. Valentovou navštívila cementárnu. Studenti se dozvěděli, že cementárna využívá alternativní materiály a paliva, šetří tak nejen přírodní zdroje, ale zároveň pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které by v mnoha případech končily na skládkách a zatěžovaly životní prostředí. Využívá např. popílků z tepelných elektráren ke zvýšení obsahu hliníku ve slínku.